Företagsutveckling

I juli 2016 beviljades Tårtstugan företagsstöd för utvidgning och nystart av verksamhet inom bageri – jättespännande! Syftet med investeringen var att Tårtstugan skulle bli en heltidssysselsättning, vilket det har varit sedan maj 2017 och på sikt även ge ytterligare arbetstillfällen här på landsbygden. 

Investeringen i en ny lokal var en del av en befintlig lada på vår gård, så inte nog med att vi fick en ny lokal – vi bevarade även en gammal. I den nya lokalen finns det nära trippelt så stor yta för kök och kurslokal, vilket innebär att vi äntligen fick in mer kyl-utrymme och arbetsyta och kunde växa in i den efterfrågan som finns. I den nya lokalen att ryms även en liten butik, med försäljning av lokala företagares produkter och tårtdekorationsmaterial. 

I anslutning till Tårtstugans nya lokal, byggde vi även ett loft med dusch/toalett, vilken hyrs ut veckovis under sommarhalvåret. 

Byggnationen satte igång i januari 2017 och stod färdig hösten 2018.